KONCEPCE TRÉNINKŮ KARATE KIDS

SHOTOKAN KARATE

Bojové umění pocházející z Japonska. Skládá se z úderů, kopů a bloků. Tyto techniky se trénují v postojích, na místě i v chůzi a např. postoj Shiko-Dachi vypadá jako sumo dřep, postoj Zenkutsu-Dachi zase připomíná jógovou pozici Bojovníka. A protože jde o bojové umění, učíme se bojovat. Buď s imaginárním protivníkem formou sestavy, tomu se říká KATA. Nebo se skutečným protivníkem (na tréninku je to partner) a tomu se říká KUMITE. 

KATA / SESTAVA

Jde o jednotlivé techniky (bloky, údery a kopy) jdoucí za sebou a tvořící jednu sestavu nebo-li KATA. V SHOTOKAN KARATE je těchto sestav 24 a dělí se do 3 skupin. Základní KATA, nižší KATA a vyšší KATA. Naučit se tu úplně nejzákladnější KATA vyžaduje již dobře zvládnutou koordinaci celého těla a znalost základních úderů, bloků a postojů. Pro představu, jak vypadá KATA ve vrcholné soutěžní formě včetně Bunkai (názorného předvedení boje), se můžete podívat na japonský národní team a jejich UNSU.

KUMITE / ZÁPAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NÁŠ TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Naším prvořadým cílem je budovat u dětí lásku ke sportu. Uvědomujeme si, že 99% dětí bude mít z našich tréninků jiný užitek, než medaili ze světového šampionátu. Neméně důležitý je i přátelský a pohodový kolektiv, kde se děti budou cítit dobře, bez ohledu na jejich talentovanost či obecnou sportovní zdatnost.

DOVEDNOSTI

KOORDINACE – je pro KARATE alfou a omegou. Jde o nejdůležitější dovednost, na které stojí kvalita cvičení. Protože karate patří mezi jeden z technicky nejnáročnějších sportů, věnujeme u dětí rozvoji všeobecné koordinace maximální pozornost a úsilí. Dítě s dobře rozvinutou všeobecnou koordinací je v budoucnu připraveno mnohem lépe reagovat na specializovanou koordinaci, tj. bude se mnohem jednodušeji a rychleji učit složitější pohybové struktury.  K výuce využíváme širokou škálu aktivit z různých sportů, včetně pomůcek (míčky, švihadla, obruče, atd.). 

Dále se zaměřujeme na rozvíjení rovnováhy, flexibility, rychlosti i reakčních dovedností. Určitá část každého tréninku je věnována posilování s vlastní vahou, hlavně cvikům na posílení středu těla a získání síly v nohou.

KARATE KIDS MINI

HLAVNÍ CÍL:
ROZVOJ VŠEOBECNÉ KOORDINACE POHYBŮ

Děti se učí zejména:

– řídit vlastní pohyby

– spojovat několik pohybů dohromady

– provádět pohyby čistě a ekonomicky

– pracovat s rytmem pohybů, zpomalovat a zrychlovat

– základní rovnovážná cvičení

– rozvíjet reakční schopnosti

– orientovat se v prostoru

– ovládat pomůcky (míčky, obruče, švihadla, stuhy, atd.)

– spolupracovat s ostatními dětmi

– chovat se ohleduplně a s respektem k ostatním

– odhadnout vlastní možnosti a hlídat si vlastní bezpečnost    

KARATE CÍL:
PŘÍPRAVA NA 10. KYU - BÍLÝ PÁSEK

Děti se učí na 10. kyu:

– základní přímý úder Oi-Zuki

– základní blok na horní pásmo Age-Uke

– základní blok na střední pásmo Soto-Uke

– základní blok na dolní pásmo Gedan-Barai

– základní přímý kop Mae-Geri


KARATE KIDS

HLAVNÍ CÍL:
ZVLÁDÁNÍ SLOŽITĚJŠÍCH POHYBOVÝCH VZORCŮ

Děti se učí zejména:

– řídit, opravovat a přestavovat vlastní pohyby

– spojovat několik skupin pohybů dohromady

– provádět pohyby ekonomicky a bez chyb

– pracovat s rytmem pohybů, se vzdáleností a časem

– zvýšit intenzitu cvičení a vystoupit z komfortní zóny

– pokročilejší a náročnější rovnovážná cvičení

– rozvíjet reakční schopnosti v rychlosti

– základní plyometrická cvičení

– ovládat pomůcky (míčky, obruče, švihadla, stuhy, atd.)

– spolupracovat s partnerem ve dvojici

dodržovat etiketu KARATE   

KARATE CÍL:
PŘÍPRAVA NA 10. - 9. KYU - BÍLÝ/BÍLOŽLUTÝ PÁSEK

Děti se učí na 10. kyu:

– viz techniky KARATE KIDS MINIDěti se učí na 9. kyu:

– výše uvedené techniky do výkroku do Zenkutsu-Dachi

– Kokutsu-Dachi s krytem Shuto-Uke

 

VNITŘNÍ SÍLA

Pozitivní myšlení, mentální odolnost, sebedůvěra i silná vůle a tah na branku. Učit se bojovému umění vyžaduje trpělivost, píli, sebeovládání a také umět se poprat s tím, že se občas nedaří. Vytrvalost a úsilí je víc než talent.