STORNO PODMÍNKY

Při zrušení účasti na trénincích platí následující storno podmínky:

– vrací se pouze poměrná část členského příspěvku, a to ode dne, kdy došlo ke zrušení členství,

– neodchozené tréninky do data, ke kterému bylo zrušeno členství, se nezahrnují do vratky členského příspěvku,

– o vrácení poměrné části členského příspěvku musí být požádáno prostřednictvím níže uvedeného formuláře,

– do poměrné části členského příspěvku nelze započítávat jakékoli státní příspěvky (příspěvky z Aktivního města, apod.)