Informace ke zpracování osobních údajů

Pořádáme pro vaše děti tréninky, a to znamená, že musíme zpracovávat osobní údaje vašich dětí i vás. Chceme, abyste měli přehled o tom, co s těmito údaji děláme, proto jsme sepsali tyto Informace ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Dozvíte se zde zejména:

– jaké osobní údaje shromažďujeme a z jakého důvodu,

– jakým způsobem je využíváme,

– jaká jsou vaše práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.

Správcem osobních údajů je Karate Klub Kibó z.s., IČ: 04383133, se sídlem Podbabská 81/17, Praha 6 – Bubeneč, email: karatekibo@seznam.cz, pověřená osoba: Ing. Pavel Beneš.

Jaké údaje shromažďujeme a proč?

Abyste u nás mohli trénovat, musíte se stát členem našeho sportovního klubu. Nefungujeme na principu otevřených gymů či posiloven, kde si prostě koupíte pernamentku a odchodíte to svoje. Jako řádný zapsaný spolek vedeme seznam členů spolku. Jde nám o budování komunity a dlouhodobý sportovní rozvoj dětí a mládeže. Abychom mohli svým členům tento rozvoj zajistit, fungujeme v rámci dalších nadřazených organizací, jako např. Český svaz JKA Karate (aby mohli naši členové skládat zkoušky na technické stupně, tj. pásky, účastnit se soutěží, trenéři získávat trenérské licence, atd.), Pražská tělovýchovná unie (jako členové zde máme mimo jiné úrazové pojištění), Česká unie sportu či Národní sportovní agentura. V přihlášce od vás potřebujeme doplnit pro nové členství jméno, rodné číslo, bydliště dítěte (aby se mohlo účastnit tréninků) + email a telefon na zákonného zástupce (abychom s vámi mohli komunikovat ohledně organizace lekcí, nabídky dalších akcí, apod.). Tyto osobní údaje zpracováváme po celou dobu členství, po ukončení členství osobní údaje shromažďujeme jen po dobu, kterou nám ukládá zákon. Po skončení této doby je zcela vymazáváme.

Zasílání upozornění a novinek

Prostřednictvím emailu vás upozorňujeme na organizační změny, nové aktivity pro děti či na jakékoli další potřebné informace, které se týkají našich členů. V případě, že nebudete chtít, abychom vás o dění a změnách v klubu informovali, protože si veškeré informace chcete a budete vyhledávat sami, dejte nám to, prosím, písemně vědět na info@karatekids.cz. Nebudeme vám žádné informace zasílat, popřípadě si vzájemně písemně dohodneme, o které konkrétní informace máte zájem. 

Jaká máte práva a jak je můžete využít

1. Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoli si můžete vyžádat na info@karatekids.cz potvrzení, zda jsou či nejsou vaše údaje zpracovávány. V případě, že je zpracováváme, můžeme vás na vaši písemnou žádost informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny. V případě, že vaše zpracovávané údaje jsou nepřesné, můžete nás na to písemně upozornit a my údaje v co možná nejkratší době opravíme. V případě, že byste nám rádi nějaké údaje – nezbytné pro poskytování našich služeb – doplnily, stačí je písemně zaslat na info@karatekids.cz

2. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

Budeme-li zpracovávat vaše osobní údaje na základně oprávněného zájmu, stále máte právo vznést proti takovémuto zpracování námitky (na email info@karatekids.cz). Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše údaje zpracovávat do té doby, než prokážeme oprávněný důvod, který pro zpracovávání údajů máme. Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete vznést na výše uvedený email námitku proti tomuto zpracování. Po vznesení takovéto námitky nebudeme již vaše osobní údaje pro marketingové účely zpracovávat.

3. Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

– dáte-li nám vědět, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, tak až do ověření jejich správnosti,

– bude-li zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požádáte emailem o omezení jejich používání.

4. Právo na vymazání osobních údajů

– když odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň již nebude důvod zpracovávat vaše osobní údaje,

– pokud vznesete námitku a my neprokážeme oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Údaje však nemůžeme vymazat ani na vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V souvislosti s námitkami týkajících se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 či na email posta@uoou.cz.